Privacystatement

Meet and C hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers die Meet and C.nl bekijken en klanten die gebruik maken van onze dienstverlening. Persoonsgegevens die we verwerken worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Opslag van persoonlijke informatie binnen Meet and C

Meet and C levert flexwerkplekken, vergaderruimten en dienstverlening aan organisaties en andere samenwerkingsverbanden. Om deze diensten te kunnen leveren slaat Meet and C zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op over de organisaties en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening. Deze data kan persoonsgegevens bevatten, zoals ‘naam-adres-woonplaats’-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

Meet and C verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

 • ons een e-mail stuurt;
 • een contactformulier invult;
 • aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief;
 • telefonisch contact opneemt met Meet and C;
 • gebruik maakt van onze dienstverlening;
 • solliciteert op een vacature.

Je bent als gebruiker niet verplicht deze gegevens achter te laten, maar zonder deze gegevens zijn onze diensten beperkt bruikbaar.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Meet and C verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.
 • Het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot.
 • Als klant en of relatie worden naam en e-mailadres gebruikt om een digitale nieuwsbrief en/of een e-mailservice te kunnen verzenden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf.
 • Als sollicitant worden je motivatiebrief en cv opgeslagen zolang de sollicitatieprocedure loopt. Jouw gegevens worden na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij je als sollicitant zelf hebt aangegeven dat we jouw gegevens in ons bestand mogen behouden.

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Ons uitgangspunt hiervoor is dat we jouw vragen moeten kunnen beantwoorden, mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen. Dit houdt in dat we jouw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke termijn na jouw laatste interactie met ons behouden. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, niet meer nodig zijn, zullen we deze gegevens op een veilige manier verwijderen. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden, maar in dergelijke gevallen zijn de gegevens geanonimiseerd.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Meet and C van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen met eventueel een extra beveiliging buiten onze werkomgeving;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze werkwijze is extern geaudit en gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015. Je mag daarmee van ons een hoge standaard verwachten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Verstrekken van jouw gegevens aan derden

Meet and C zal jouw persoonlijke gegevens nooit verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de volgende diensten:

 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Mocht je willen weten naar welke derde partijen er gegevens worden verstrekt, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@meetandc.nl.

We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of subverwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens alleen aan andere partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is het opvragen van (persoons)gegevens door de politie in het kader van een onderzoek. In een dergelijk geval dienen we medewerking te verlenen en zijn we dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Gebruik van cookies

De website meetandc.nl maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen. De cookies die Meet and C plaatst op jouw computer worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het verbeteren van meetandc.nl door inzicht te krijgen hoe de website gebruikt wordt;
 • Verbeteren van onze marketingactiviteiten.

Het is mogelijk om deze cookies uit te zetten via je browser. (Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.) Door het uitschakelen van cookies zullen bepaalde delen van onze applicatie minder goed of niet meer functioneren.

Google Analytics

Meet and C maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website en applicatie wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt Meet and C bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om Meet and C te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Meet and C zal op dit verzoek via info@meetandc.nl binnen vier weken reageren. Vervolgens kan je Meet and C verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal Meet and C binnen vier weken reageren.

Aanpassen privacy statement

Wanneer Meet and C besluit haar privacy statement aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in dit privacy statement. We raden daarom aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over het privacy statement hebben, dan kun je contact opnemen met Meet and C via info@meetandc.nl of telefonisch via 0183 646 333.

Versie juli 2020